Brak komentarzy

W drugiej edycji Szkoły bierze udział 51 osób z różnych szkół i instytucji – to dyrektorzy, nauczyciele, psychologowie i pedagodzy. Grupa 1 rozpoczęła warsztaty 17 marca. Ostatnie spotkanie w ramach SZBB odbędzie się 24 czerwca.

 

Ostatecznie program zajęć obejmuje 5 dwudniowych modułów szkoleniowych (80h):

 

  1. Diagnoza i interwencja w klasie w oparciu o teorię procesu grupowego. Potrzeby grupy. (Zawiązanie kontraktu określającego współpracę grupy.)
  2. Diagnoza i interwencja w klasie w oparciu o analizę struktury klasy. Rola kozła ofiarnego. Systemowe rozumienie bezpieczeństwa.
  3. Asertywna komunikacja w kontakcie indywidualnym i grupowym. Mechanizmy obronne utrudniające porozumienie. Techniki sprzyjające współpracy z grupą rodziców.
  4. Agresja, przemoc, a konflikt. Trójkąt przemocowy. Procedury postępowania w kontakcie ze świadkami przemocy oraz uczniem doświadczającym przemocy.
  5. Procedury postępowania w kontakcie ze sprawcą przemocy. Mechanizmy podtrzymujące przemoc w grupie. Określenie własnych zasobów. Planowanie wdrożenia konkretnych rozwiązań w miejscu pracy. Podsumowanie warsztatów.

Uczestnicy mają też możliwość realizacji zadań wdrożeniowych pomiędzy kolejnymi modułami.

Zajęcia są prowadzone przez pracowników Centrum, pod superwizją Tomasza Wojciechowskiego, psychologa, superwizora i trenera PTP II Stopnia.