Brak komentarzy

27 listopada 2014 roku, w wyniku długoletnich starań pani Barbary Woszczyny, prezydent Miasta Krakowa, pan Jacek Majchrowski, ówczesny prezes Fundacji FALOCHRON, pan Tomasz Wojciechowski oraz Dyrektor Krakowskiego Ośrodka Terapii, pani Barbara Woszczyna podpisali list intencyjny (list) w sprawie współpracy w realizacji pilotażowego programu “Tamujemy przemoc”, dedykowanego krakowskim szkołom podstawowym.

Ogólne cele programu:

  • zwiększenie bezpieczeństwa uczniów poprzez systemowe interwencje w środowisku szkolnym;
  • zbadanie potrzeb środowiska szkolnego w obszarze budowania bezpieczeństwa i współpracy oraz radzenia sobie z przemocą;
  • przetestowanie rozwiązań wypracowanych w Fundacji Falochron na terenie wybranych szkół podstawowych w Krakowie w celu wzmocnienia szkół w kontekście budowania bezpieczeństwa i przeciwdziałania przemocy szkolnej;

Program był realizowany w dwóch etapach:

Etap I
Czas trwania: styczeń 2015 – czerwiec 2015

Realizowane działania: pięć 2-dniowych warsztatów rozwijających kompetencje nauczycieli w zakresie radzenia sobie z przemocą szkolną oraz budowania współpracy w środowisku edukacyjnym
Odbiorcy: 93 nauczycieli z 27 szkół podstawowych (7 grup)
Wnioski: Tamujemy przemoc – raport z I etapu

Etap II

Do II etapu projektu zgłosiło się 15 szkół, z których do pogłębionej współpracy, mającej na celu systemowy rozwój bezpieczeństwa w szkole, zostało wybranych 5. 10 pozostałych skorzystało z pojedynczych form wsparcia.

Czas trwania: październik 2015 – czerwiec 2015

Realizowane działania: badanie poziomu bezpieczeństwa w szkole (Kwestionariusz Bezpieczeństwa w Szkole; Mapping); warsztaty diagnostyczno – interwencyjne dla klas, warsztaty, superwizje i grupy robocze dla nauczycieli; szkoły dla rodziców; otwarte konsultacje dla dzieci, nauczycieli i rodziców

Odbiorcy: nauczyciele, rodzice, uczniowie

Wnioski: Tamujemy przemoc raport z 2 etapu

Projekt był realizowany przez zespół trenerski Fundacji FALOCHRON, pod superwizją Tomasza Wojciechowskiego. Pieczę nad administracyjnymi aspektami działań pełniła dyrektor SPPP KOT Barbara Woszczyna.

Dodatkowym owocem projektu jest publikacja “Za-tamowana przemoc”, o której można dowiedzieć się więcej tutaj.

28 czerwca 2016 roku w siedzibie Rady Miasta Krakowa odbyła się konferencja podsumowująca Projekt “Tamujemy przemoc” (PROGRAM), podczas której prezydent miasta Jacek Majchrowski zapowiedział utworzenie ośrodka, którego celem byłoby budowanie bezpieczeństwa i przeciwdziałania przemocy w krakowskich szkołach