Brak komentarzy

Konsultacje na terenie szkół to nowa forma wsparcia oferowana Nauczycielom.

 1. KONSULTACJE „action learning” dla Nauczycieli, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje pracy z grupą, szukają inspiracji i wsparcia:
  • Nauczyciel zaprasza do szkoły pracownika Centrum TAMA w celu uzyskania informacji zwrotnych dotyczących jego pracy w wybranych przez niego obszarach.
  • Pracownik towarzyszy nauczycielowi podczas dnia pracy, podczas wszystkich zajęć.
  • Po zakończonym dniu Nauczyciel i Pracownik Centrum wspólnie analizują zebrany materiał obserwacyjny oraz wrażenia Nauczyciela, pod kątem wybranych przez nauczyciela obszarów do rozwoju.
  • Pracownik Centrum udziela informacji zwrotnej na temat zaobserwowanych kompetencji oraz obszarów do rozwoju, dzieli się inspiracjami i wskazówkami z Nauczycielem.
 2. KONSULTACJE „zrozumieć klasę”:
  • Wychowawca zaprasza do szkoły Pracownika Centrum, wspólnie ustalają zakres obserwacji klasy.
  • Pracownik Centrum towarzyszy danej klasie w ciągu dnia pracy, prowadząc obserwacje funkcjonowania grupy.
  • Po skończonym dniu Pracownik Centrum omawia z zainteresowanymi nauczycielami wnioski z obserwacji i udziela wskazówek do dalszej pracy z grupą.
 3. KONSULTACJE „zrozumieć ucznia”:
  • Za zgodą rodzica Wychowawca zaprasza do szkoły Pracownika Centrum, wspólnie ustalają zakres obserwacji dziecka w grupie.
  • Pracownik Centrum towarzyszy danej klasie w ciągu dnia pracy, prowadząc obserwacje funkcjonowania ucznia w grupie.
  • Po skończonym dniu Pracownik Centrum omawia z Wychowawcą oraz chętnymi Rodzicami wnioski z obserwacji i wspólnie budują plan pomocy dziecku na terenie szkoły i domu.

Konsultacje na terenie szkół można zamawiać przez formularz zgłoszeń. Zapraszamy!