Brak komentarzy

 

Konsultacje w TAMIE to możliwość zasięgnięcia porady i otrzymania wsparcia w różnorodnych sytuacjach problemowych, związanych z życiem szkoły, uczniów i nauczycieli. Konsultacje nie są formą terapii indywidualnej, ale doraźną formą pomocy, nakierowaną na wypracowanie planu dalszych działań zmierzających do rozwiązania trudności. Trwają około godzinę i odbywają się w ustalonym terminie.

Zapraszamy Rodziców, którzy:

 • niepokoją się zachowaniem dziecka w domu lub szkole,
 • zastanawiają się, jak pomóc dziecku, które napotyka na trudności w grupie rówieśniczej, bądź doświadczyło przemocy ze strony rówieśników,
 • mają trudność w budowaniu współpracy z nauczycielami dziecka,
 • należą do Rady Rodziców i szukają inspiracji i wsparcia w działaniu.

Zapraszamy Wychowawców, Nauczycieli i innych szkolnych Specjalistów, którzy:

 • szukają wsparcia i inspiracji w zakresie współpracy z konkretną klasą bądź uczniem,
 • napotykają na wyzwania w zakresie współpracy z rodzicami, Radą Rodziców,
 • napotykają na trudności w zakresie współpracy w Gronie Pedagogicznym,
 • chcą rozwijać kompetencje wychowawcze i w zakresie pracy z grupą.

Zapraszamy Dyrektorów, którzy:

 • szukają inspiracji w zakresie budowania bezpieczeństwa w szkole,
 • potrzebują wsparcia w zakresie współpracy z rodzicami lub Radą Rodziców,
 • szukają inspiracji do rozwoju aktywnego Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców,
 • napotykają na wyzwania w zakresie współpracy z Radą Pedagogiczną,
 • chcą rozwijać swoje kompetencje w zakresie prowadzenia spotkań grupowych i pracy grupowej.

Konsultacje mogą również przyjąć formę grupy roboczej (z pracownikiem Centrum w roli moderatora pracy), bądź mediacji pomiędzy osobami, które chcą wspólnie wypracować rozwiązanie występujących trudności (z pracownikiem Centrum w roli mediatora).

Konsultacje są prowadzone przez psychologów i trenerów, pracowników Centrum TAMA.

ZAPISY odbywają się poprzez formularz zgłoszeń oraz drogą telefoniczną. Prosimy dzwonić w tej sprawie:

We Wtorki, godz. 14 – 15

W Czwartki, godz. 11 – 13

Konkretne terminy konsultacji można znaleźć w zakładce OFERTA. Zapraszamy!