Brak komentarzy

 

Poniższa propozycja nie wzbudziła wystarczającego zainteresowania w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/18 i została zastąpiona ofertą drugiej Szkoły Dla Rodziców i Wychowawców. 

Podstawowym celem spotkań sieci jest wymiana doświadczeń między uczestnikami, a także możliwość wspólnego poszukiwania rozwiązań problemów z praktyki szkolnej. Na spotkania zapraszamy wszystkich nauczycieli szkół podstawowych kl. IV-VII i nauczycieli klas gimnazjalnych.

Przykładowe tematy spotkań sieci Budowanie bezpiecznych relacji w klasie:

  • praca z klasą na różnych etapach rozwoju grupy,
  • bezpieczna i otwarta komunikacja w klasie,
  • metody pracy z klasą i diagnozy sytuacji wychowawczej w klasie,
  • wykorzystanie kontraktu w pracy z klasą i uczniem,
  • umiejętności wychowawcze nauczyciela.

Szczegółowe zagadnienia do dyskusji, oraz tematy szkoleń zostaną wybrane i doprecyzowane wspólnie w zależności od potrzeb uczestników.

Udział w sieci obejmuje trzy formy pracy:

  1. regularne spotkania służące wymianie doświadczeń, udzielaniu sobie nawzajem wsparcia i pracy nad konkretnymi przypadkami i zagadnieniami zgłaszanymi przez uczestników
  2. spotkania szkoleniowe z ekspertami zewnętrznymi, których tematy zostaną dookreślone wraz z uczestnikami sieci, lub zaproponowane przez prowadzącą
  3. kontakt między uczestnikami on-line, w postaci wymiany informacji i korzystania z materiałów szkoleniowych

 

Koordynatorem sieci jest Ismena Ładecka (psycholog i trener)