Brak komentarzy

Szkoła dla Rodziców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Daje możliwość refleksji nad własną postawą wychowawczą i dostarcza konkretnych metod wychowawczych, możliwych do zastosowania na co dzień.

Głównym celem Szkoły jest wsparcie rodziców i wychowawców w podejmowaniu prawidłowych relacji z dziećmi. Warsztat pomaga w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Uczy dialogu i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku. Wspiera rodzinę w jej prawidłowym funkcjonowaniu przez naprawę i ochronę więzi emocjonalnych, budowanie klimatu zaspokajającego potrzeby miłości, bezpieczeństwa i akceptacji.

Spotkania prowadzą Katarzyna Stawiarska (psycholog i trener) oraz Katarzyna Morajda (psycholog i psychoterapeuta).
Dokładny program spotkań można pobrać tutaj: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców