Brak komentarzy

Zajęcia są formą specjalistycznego wsparcia grona pedagogicznego w pracy z klasami, w których można zaobserwować niepokojące zjawiska ( bardzo niska motywacja do nauki, “kozioł ofiarny”, wyszydzanie, bardzo częste konflikty, trudna współpraca z zespołem klasowym – zarówno z uczniami, jak i rodzicami, itp.).

TAMA = spotkanie z gronem uczącym (zbieranie informacji/hipotez) + 3 warsztaty diagnostyczno – interwencyjne z klasą + spotkanie z gronem uczącym (omówienie wniosków z warsztatów i wspólne wypracowanie pomysłów dalszą pracę z klasą)

Ta forma wsparcia cieszy się dużym zainteresowaniem. Kwalifikowane są do niej klasy, które spełniają kryteria zwiększające prawdopodobieństwo wprowadzenia realnej zmiany w funkcjonowaniu grupy.

Rekrutacja na pierwszy semestr 2017/18 została zakończona. Zapraszamy do kontaktu od stycznia 2018r.