Brak komentarzy

 

Do 15 września 2018 roku trwa rekrutacja do Szkoły Budowania Bezpieczeństwa 18/19. Jest to intensywny 96h program rozwoju kompetencji skierowany do nauczycieli, pedagogów i psychologów pracujących w szkołach na terenie Miasta i Gminy Kraków. W kolejnej edycji pracować będziemy w czterech grupach. Do tej pory program ukończyło ponad 100 nauczycieli.

 

Opinie uczestników o poprzednich edycjach Szkoły:

“...wysoko wykwalifikowani trenerzy, wszystko dobrze prowadzone i przemyślane. Program odpowiedni dla ludzi, dla których był przewidziany tj. nauczyciele, pedagodzy itp. Dużo wiedzy, umiejętności i narzędzi do pracy"

"...możliwość zdobycia nowych kompetencji, najlepszy program szkoleniowy dla nauczycieli w Krakowie!"

"... zaangażowanie osób prowadzących, praktyka! praktyka!"”

“...dużo łatwiej przychodzi mi opanowanie trudnego zespołu klasowego..."

“...praktyka, solidność, kompetencje, wiecie o czym mówicie - to działa...”

 

Szkoła Budowania Bezpieczeństwa to:

 • sześć dwudniowych warsztatów (październik 2018 – maj 2019), których celem jest umocnienie
  i rozwój kompetencji z zakresu przeciwdziałania, rozpoznawania i reagowania na zjawisko przemocy rówieśniczej i szkolnej;
 • zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi przez doświadczonych trenerów, psychologów, pedagogów i terapeutów; mają formę treningu umiejętności, nie są jednak formą grupy wsparcia ani terapii grupowej;
 • grupa ma charakter stały i będzie liczyć maksymalnie 14 osób;
 • uczestnicy rozwijają umiejętność posługiwania się konkretnymi narzędziami diagnostycznymi i interwencyjnymi w pracy z klasą oraz w kontakcie indywidualnym z uczniami, współpracownikami i rodzicami;
 • chętni uczestnicy mają możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych;

Terminy modułów zostaną podane na początku września 2018 roku.

Tematyka poszczególnych modułów jest następująca:

 1. Diagnoza i interwencja w klasie w oparciu o teorię procesu grupowego. Potrzeby grupy. Socjogram jako narzędzie diagnostyczne w klasie. Rola nauczyciela w procesie grupowym klasy.
 2. Diagnoza i interwencja w klasie w oparciu o analizę struktury klasy. Role grupowe. Systemowe rozumienie bezpieczeństwa.
 3. Asertywna komunikacja w kontakcie indywidualnym i grupowym. Mechanizmy obronne utrudniające porozumienie. Techniki sprzyjające współpracy nauczyciela z grupą rodziców.
 4. Agresja, przemoc, a konflikt. Trójkąt przemocowy. Procedury postępowania w kontakcie z uczniem doświadczającym przemocy.
 5. Procedury postępowania w kontakcie ze sprawcą przemocy. Strategie radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi i buntowniczymi. Procedury postępowania w kontakcie ze świadkiem przemocy.
 6. Mechanizmy podtrzymujące przemoc w grupie. Procedury szkolne. Określenie własnych zasobów. Planowanie wdrożenia rozwiązań w miejscu pracy. Podsumowanie warsztatów.

 

Trenerzy prowadzący zajęcia zobowiązują się do:

 1. Przestrzegania zasad zawartych w kontrakcie stworzonym przez grupę na pierwszych zajęciach.
 2. Superwizowania swojej pracy z grupą w celu uzyskania jak najlepszych efektów szkoleniowych.
 3. Analizowania wyników bieżącej ewaluacji zajęć.

 

Uczestnicy Szkoły Budowania Bezpieczeństwa 18/19 zobowiązują się do:

 1. Obecności na minimum 10 z 12 dni warsztatowych oraz nie rezygnowania z zajęć bez ważnej przyczyny.
 2. Obowiązkowej obecności na pierwszym module (oba dni).
 3. Informowania opiekuna grupy o planowanej nieobecności najwcześniej, jak to możliwe, najpóźniej w przeddzień szkolenia.
 4. Przestrzegania zasad zawartych w kontrakcie stworzonym przez grupę na pierwszych zajęciach.
 5. W miarę możliwości do wykonywania zadań wdrożeniowych pomiędzy kolejnymi modułami szkoleniowymi.
 6. Rzetelnego udziału w procesie ewaluacji programu (ankiety ewaluacyjne).
 7. W sytuacji nieprzestrzegania zasad zawartych w kontrakcie lub innych okoliczności uniemożliwiających korzystanie uczestnikowi z programu, trenerzy  zastrzegają sobie prawo do przekazania uczestnikowi informacji o konieczności rezygnacji z programu wraz z uzasadnieniem.

 

Aby zgłosić się do programu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line, dostępny pod TYM LINKIEM .

i czekać na potwierdzenie zgłoszenia drogą mailową, które nadejdzie w ostatnim tygodniu sierpnia 2018.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.