Brak komentarzy

Konsultacje na terenie szkół to nowa forma wsparcia oferowana Nauczycielom. Konsultacje prowadzone są zarówno przez pedagogów, jak i psychologów.

 1. KONSULTACJE „action learning” dla Nauczycieli, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje pracy z grupą, szukają inspiracji i wsparcia:
 • Nauczyciel zaprasza do szkoły pracownika Centrum TAMA w celu uzyskania informacji zwrotnych dotyczących jego pracy w wybranych przez niego obszarach.
 • Pracownik towarzyszy nauczycielowi podczas dnia pracy, podczas zajęć.
 • Po zakończonym dniu Nauczyciel i Pracownik Centrum wspólnie analizują zebrany materiał obserwacyjny oraz wrażenia Nauczyciela, pod kątem wybranych przez nauczyciela obszarów do rozwoju.
 • Pracownik Centrum udziela informacji zwrotnej na temat zaobserwowanych kompetencji oraz obszarów do rozwoju, dzieli się inspiracjami i wskazówkami z Nauczycielem.

 

2. KONSULTACJE „zrozumieć klasę”:

 • Wychowawca zaprasza do szkoły Pracownika Centrum, wspólnie ustalają zakres obserwacji klasy.
 • Pracownik Centrum towarzyszy danej klasie w ciągu dnia pracy, prowadząc obserwacje funkcjonowania grupy.
 • Po skończonym dniu Pracownik Centrum omawia z zainteresowanymi nauczycielami wnioski z obserwacji i udziela wskazówek do dalszej pracy z grupą.

 

3. KONSULTACJE „zrozumieć ucznia”:

 • Za zgodą rodzica Wychowawca zaprasza do szkoły Pracownika Centrum, wspólnie ustalają zakres obserwacji dziecka w grupie.
 • Pracownik Centrum towarzyszy danej klasie w ciągu dnia pracy, prowadząc obserwacje funkcjonowania ucznia w grupie.
 • Po skończonym dniu Pracownik Centrum omawia z Wychowawcą oraz chętnymi Rodzicami wnioski z obserwacji i wspólnie budują plan pomocy dziecku na terenie szkoły i domu.

Konsultacje na terenie szkół można zamawiać pisząc na adres e-mail: centrumtama@gmail.com. Zapraszamy!