Brak komentarzy

 

Konsultacje w TAMIE to możliwość zasięgnięcia porady i otrzymania wsparcia w różnorodnych sytuacjach problemowych, związanych z życiem szkoły, uczniów i nauczycieli. Konsultacje nie są formą terapii indywidualnej, ale doraźną formą pomocy, nakierowaną na wypracowanie planu dalszych działań zmierzających do rozwiązania trudności. Trwają około godzinę i odbywają się w ustalonym terminie, na terenie Krakowskiego Ośrodka Terapii, przy ul.Helclów 23a.

Zapraszamy Wychowawców, Nauczycieli i innych szkolnych Specjalistów, którzy:

  • szukają wsparcia i inspiracji w zakresie współpracy z konkretną klasą bądź uczniem,
  • napotykają na wyzwania w zakresie współpracy z rodzicami, Radą Rodziców,
  • napotykają na trudności w zakresie współpracy w Gronie Pedagogicznym,
  • chcą rozwijać kompetencje wychowawcze i w zakresie pracy z grupą.

Zapraszamy Dyrektorów, którzy:

  • szukają inspiracji w zakresie budowania bezpieczeństwa w szkole,
  • potrzebują wsparcia w zakresie współpracy z rodzicami lub Radą Rodziców,
  • szukają inspiracji do rozwoju aktywnego Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców,
  • napotykają na wyzwania w zakresie współpracy z Radą Pedagogiczną,
  • chcą rozwijać swoje kompetencje w zakresie prowadzenia spotkań grupowych i pracy grupowej.

Konsultacje mogą również przyjąć formę grupy roboczej (z pracownikiem Centrum w roli moderatora pracy), bądź mediacji pomiędzy osobami, które chcą wspólnie wypracować rozwiązanie występujących trudności (z pracownikiem Centrum w roli mediatora).

Konsultacje są prowadzone przez psychologów, pedagogów i trenerów, pracowników SPPP „KOT” – Centrum TAMA.

ZAPISY odbywają się drogą mailową (centrumtama@gmail.com).

Zapraszamy!