Brak komentarzy

Do końca grudnia mamy do Państwa dyspozycji ofertę warsztatów i konsultacji, które realizujemy na terenie szkoły.

Warsztaty trwają 3 h zegarowe i są kierowane do rodziców i/lub nauczycieli. Dotyczą szeroko rozumianego budowania bezpieczeństwa w klasie (w świecie realnym i wirtualnym). Szczegółowe cele i tematy dookreślamy na podstawie rozmowy z Państwem.

Konsultacje również trwają 3h zegarowe i są formą wsparcia oferowaną grupie nauczycieli i/lub rodziców, którzy chcą razem wypracować rozwiązania bieżących trudności/problemów związanych z daną klasą/uczniem/wydarzeniem szkolnym.

Obie formy są poprzedzone rozmową telefoniczną z trenerami, mającą na celu dopasowanie działań do potrzeb zamawiającej grupy.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty. Zgłoszenia przyjmujemy na: centrumtama@gmail.com