Brak komentarzy

Zajęcia są formą specjalistycznego wsparcia grona pedagogicznego w pracy z klasami, w których można zaobserwować niepokojące zjawiska ( bardzo niska motywacja do nauki, “kozioł ofiarny”, wyszydzanie, bardzo częste konflikty, trudna współpraca z zespołem klasowym – zarówno z uczniami, jak i rodzicami, itp.).

TAMA = spotkanie z gronem uczącym (zbieranie informacji/hipotez) + 3 warsztaty diagnostyczno – interwencyjne z klasą + spotkanie z gronem uczącym (omówienie wniosków z warsztatów i wspólne wypracowanie pomysłów dalszą pracę z klasą)

Ta forma wsparcia cieszy się dużym zainteresowaniem. Kwalifikowane są do niej klasy, które spełniają kryteria zwiększające prawdopodobieństwo wprowadzenia realnej zmiany w funkcjonowaniu grupy.

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2018/19.