HISTORIA

Krakowskie Centrum Budowania Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Przemocy Szkolnej TAMA działa jako projekt realizowany przez SPPP "Krakowski Ośrodek Tarapii" od listopada 2016 r.

Koncepcja Centrum została opracowana przez Falochron - Fundację Działającą na Rzecz Bezpieczeństwa i Współpracy w Szkole i jest owocem wieloletnich doświadczeń trenerów Falochronu oraz wniosków płynących z Projektu "Tamujemy Przemoc", realizowanego przez Fundację we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa, dyrektorem SPPP "Krakowski Ośrodek Tarapii",  panią Barbarą Woszczyną oraz wybranymi Szkołami Podstawowymi w latach 2015 - 2016.

Z dokładnym opisem rezultatów projektu “Tamujemy przemoc” można zapoznać się tutaj.

W trakcie konferencji podsumowującej projekt w dniu 28 czerwca 2016 roku, prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski ogłosił decyzję o powstaniu ośrodka, którego celem byłoby budowanie bezpieczeństwa i przeciwdziałania przemocy w krakowskich szkołach.

MISJA

Misją Centrum jest wspieranie środowiska szkolnego Gminy Miejskiej Kraków w konstruktywnym radzeniu sobie oraz zapobieganiu sytuacjom przemocy rówieśniczej i przemocy instytucjonalnej poprzez: diagnozę, konsultacje, interwencje, treningi i programy rozwojowe.

ZESPÓŁ

MAŁGORZATA CUŻYTEK - założycielka Fundacji FALOCHRON, psycholog, pedagog, trener rekomendowany przez PTP, certyfikowany Trener Zastępowania Agresji, doktorantka na Wydziale Psychologii UJ.

Doświadczenie zdobywała prowadząc zajęcia i warsztaty dla różnych grup odbiorców, m.in. dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym („Herkules – poznaj swoją siłę”), podopiecznych DPS-u (grupa terapeutyczna), studentów psychologii UJ, pracowników socjalnych (treningi interpersonalne), młodych bezrobotnych, kleryków. Realizowała międzynarodowe programy badawcze, m.in. Program “Strong”.

Na co dzień współpracuje z MNODN Kangur oraz jako trener freelancer w środowisku edukacyjnym i biznesowym.

W projekcie TAMA prowadzi szkolenia dla nauczycieli, konsultacje oraz warsztaty pomocowe dla klas (TAMA, SZBB).

EDYTA DZIADOS - skarbnik Fundacji FALOCHRON, trener, psycholog diagnosta, terapeuta funkcji poznawczych (IE). Absolwentka Psychologii Stosowanej UJ, Diagnostyki Psychologicznej UG oraz Szkoły Trenerów BAZA.

Doświadczenie zdobywała prowadząc liczne warsztaty dla środowiska edukacyjnego, współpracując m.in. z Fundacją FALOCHRON, Ośrodkiem Twórczej Edukacji Kangur, Klubem Jagiellońskim oraz pracując jako psycholog szkolny w gimnazjach.

Na co dzień pracuje jako diagnosta, trener i terapeuta IE w PPP nr 2 w Krakowie. Prowadzi zajęcia z zakresu edukacji seksualnej dla dorosłych, młodzieży i dzieci (www.edukacjaseksualna.edu.pl).

W projekcie TAMA zajmuje się koordynacją SZBB, ewaluacją działań oraz szkoleniami dla nauczycieli (SZBB).

 

JOANNA FRYT - dr, psycholog, trener. Absolwentka Psychologii UJ i Szkoły Trenerów STER.

Doświadczenie zdobywała w Ośrodku Twórczej Edukacji Kangur, prowadząc warsztaty profilaktyczne i pomocowe w klasach oraz jako psycholog w VII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Autorka licznych szkoleń dla nauczycieli z zakresu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, pracy z trudnym zespołem klasowym i pomocy uczniom doświadczającym trudności.

Na co dzień pracuje jako adiunkt w Katedrze Psychologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie i współpracuje z MNODN Kangur.

W projekcie TAMA prowadzi szkolenia dla nauczycieli i warsztaty pomocowe dla klas (SZBB, TAMA).

KATARZYNA FRUŻYŃSKA – psycholog, trener, coach. Absolwentka psychologii na UJ, Szkoły Trenerów Edukacyjnych i Rozwojowych STER i kursu The Art and Science of Coaching we Wszechnicy UJ.

Doświadczenie zdobywała prowadząc szkolenia dla liderów, pracowników, seniorów w Akademii Pełni Życia oraz kobiet w ramach festiwalu Progressteron.

Na co dzień zajmuje się rozwojem i szkoleniami pracowników w firmie Ecolab w Krakowie i oddziałach firmy w Europie i Ameryce Południowej. Prywatnie szczęśliwa żona i mama, blogująca o psychologii (www.zblyskiemwoku.pl)

W projekcie Tama prowadzi zajęcia dla Rodziców. 

KATARZYNA GZYL - sekretarz Fundacji FALOCHRON, psycholog, trener, specjalista ds. rozwoju, menedżer projektów. Absolwentka Psychologii Stosowanej UJ, Szkoły Trenerów STER.

Doświadczenie zdobywała prowadząc szkolenia i warsztaty (ponad 600 godz.) dla zróżnicowanych grup odbiorców ze środowiska edukacyjnego i biznesowego, z obszaru kompetencji społecznych, a także projektując i realizując programy rozwojowo - doradcze, dedykowane dla wybranych firm z sektora MŚP.

Na co dzień jest menedżerem ds. szkoleń i rozwoju oraz miłośniczką i praktykiem Lean Management. Zajmuję się tworzeniem programów rozwojowych dla ponad 150 pracowników. Przygotowuje i prowadzi nadzór strategiczny nad kompleksowymi rozwiązaniami z zakresu zintegrowanego zarządzania kompetencjami, zarządzania przez cele (ocena efektywności), zarządzania wiedzą oraz onboardingu. Projektuje i prowadzi szkolenia i warsztaty.

W projekcie TAMA konsultuje decyzje merytoryczne.

 

LIDIA KARCZMARZ - psycholog, psychoterapeuta. Trener umiejętności społecznych rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Szkołę Trenerów Ster oraz całościowy urs psychoterapii organizowany przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Doświadczenie zdobywała m.in. w: Miejskim Centrum Profilaktyki, Fundacji Falochron, Poradni Zdrowia Psychicznego.

Obecnie pracuje jako psychoterapeuta w Psychiatrycznym Oddziale Dziennym i Gabinecie Psychoterapii Ergo oraz jako trener w firmie szkoleniowej Perspektywy.

W projekcie TAMA zajmuje się prowadzeniem warsztatów dla klas, szkoleń dla nauczycieli oraz pracą z dziećmi doświadczającymi przemocy.

ISMENA ŁADECKA- psycholog, trener. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, Szkoły Trenerów Baza oraz różnych kursów m.in. Twórczego myślenia, Porozumienia bez przemocy oraz Dramy stosowanej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Ośrodku Profilaktyki Edukacyjnej Kangur, Stowarzyszeniu RPP „Integracja”, MNODN Kangur, na obozach z psychoedukacją i obozach „Imagomocni”, a także prowadząc warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach różnorodnych projektów rozwojowych i aktywizacyjnych.

Na co dzień pracuje jako psycholog w ZSO nr. 53 w Krakowie, współpracuje z MNODN Kangur, oraz Fundacją Falochron.

W projekcie TAMA prowadzi szkolenia dla nauczycieli, konsultacje oraz warsztaty pomocowe dla klas (TAMA, SZBB).

KAROLINA ŁANIUSZ - psycholog, psychoterapeuta i trener. Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Psychologii UJ, gdzie obecnie kontynuuje studia III stopnia. Jest absolwentką Podyplomowego Kursu Psychoterapii oraz Szkoły Trenerów BAZA. Członek założyciel Stowarzyszenia Rozwoju Młodzieży RAMPA.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywała w trakcie staży na oddziałach psychiatrii dzieci i młodzieży w Szpitalu im św. Ludwika oraz w Klinice CM UJ w Krakowie. Warsztat pracy z grupami doskonali prowadząc warsztaty diagnostyczno-interwencyjne w szkołach, a także współpracując w realizacji zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży z organizacjami pozarządowymi.

Obecnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Limanowej, jak również współpracuje w realizacji warsztatów w Fundacji FALOCHRON.

W projekcie TAMA prowadzi zajęcia dla dzieci i dorosłych.

 

MAGDALENA MICHNOWICZ- psycholog, trener. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i Szkoły Trenerów STER.

Doświadczenie zdobywała prowadząc zajęcia grupowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Stowarzyszeniu WIOSNA, Ośrodku Twórczej Edukacji Kangur oraz Fundacji Falochron.

Na co dzień pracuje jako psycholog w Programie Rakowicka 10 realizowanym przez Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL.

W projekcie Tama zajmuje się prowadzeniem konsultacji indywidualnych, warsztatów dla klas oraz warsztatów dla dorosłych (SzDR, TAMA, SZBB).

MAŁGORZATA OLEJCZYK-BARAŃSKA - psycholog, psychoterapeuta, trener, interwentka kryzysowa. Absolwentka Psychologii Stosowanej UJ, Szkoły Trenerów BAZA oraz całościowego kurs psychoterapii organizowanego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Doświadczenie zdobywała pracując min. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Fundacji FALOCHRON, Ośrodku Dobrej Psychoterapii oraz realizując liczne autorskie programy rozwojowe, terapeutyczne i reparacyjne dla młodzieży, dorosłych i społeczności lokalnych. Współzałożycielka Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego BUSOLA.

Na co dzień pracuje jako psychoterapeuta w Gabinecie ERGO (https://psychoterapia-ergo.pl), w Ośrodku Dobrej Psychoterapii prowadzonym przez Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego BUSOLA oraz jako trener w Fundacji FALOCHRON.

W projekcie TAMA prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców, konsultacje oraz warsztaty pomocowe dla klas (TAMA, SZBB, SzDR).

JAGODA PŁATEK- psychoterapeuta, pedagog, trener. Absolwentka Pedagogiki Akademii Ignatianum w Krakowie oraz 4-letniego kursu psychoterapii organizowanego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Doświadczenie zdobywała w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach. Realizowała autorskie programy profilaktyczne i terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadziła szkolenia z zakresu profilaktyki, działań kryzysowych, diagnozy problemów i przemocy w rodzinie dla nauczycieli, pracowników socjalnych i służb pomocowych.

Na co dzień prowadzi psychoterapię indywidualną z młodzieżą i dorosłymi, pracuje m.in. w Centrum Zdrowia Psychicznego, w Ośrodku Dobrej Psychoterapii prowadzonym przez Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego BUSOLA oraz jako trener w Fundacji FALOCHRON.

W projekcie TAMA prowadzi konsultacje, szkolenia dla dorosłych oraz warsztaty pomocowe dla klas (TAMA, SzDR, SZBB).

 

ALEKSANDRA POTYSZ-RZYMAN - psycholog, socjolog, trener. Ukończyła studia psychologiczne i socjologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, różnorodne szkolenia trenerskie (m.in. STER, kurs trenerów NGO, kurs trenerów w programie Odyseja Umysłu), z zakresu psychopedagogiki twórczości oraz terapii pedagogicznej.

Doświadczenie zdobywała prowadząc zajęcia grupowe dla dzieci i dorosłych w Fundacji FALOCHRON, Ośrodku Twórczej Edukacji Kangur, Krakowskim Ośrodku Terapii oraz jako psycholog w szkole podstawowej. Autorka ponad 50 raportów (ewaluacja szkoleń, diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych).

Na co dzień pracuje w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i placówce opiekuńczo - wychowawczej. Jest aktywną instruktorką harcerską.

W projekcie TAMA zajmuje się ewaluacją działań oraz prowadzi warsztaty dla klas (TAMA).

KATARZYNA STAWIARSKA - psycholog, trener, doktorantka w Zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej UJ, absolwentka Szkoły Trenerów STER.

Doświadczenie zdobywała prowadząc zajęcia grupowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Fundacji Falochron, Ośrodku Twórczej Edukacji Kangur, Stowarzyszeniu Wiosna.

Na co dzień pracuje jako psycholog w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Fundacji Artes w Krakowie, gdzie zajmuje się wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych. 

W projekcie TAMA zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla dzieci i dorosłych (TAMA, SzDR, SZBB).

.

ANNA WOJCIECHOWSKA - założycielka Fundacji FALOCHRON, psycholog, psychoterapeuta, trener. Absolwentka Psychologii UJ, Szkoły Trenerów BAZA i 5 - letniego podyplomowego kursu psychoterapii.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Ośrodku Profilaktyki Edukacyjnej Kangur, Małopolskiem Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Na co dzień pracuje jako psychoterapeuta w Gabinecie Psychoterapii ERGO (https://psychoterapia-ergo.pl) oraz jako trener w firmie szkoleniowej Perspektywy s.c.

W projekcie TAMA zajmuje się pracą z dziećmi doświadczającymi przemocy rówieśniczej i z nauczycielami (TRAMPOLINA, SZBB).

MAGDALENA WOLAŃSKA prezes Fundacji FALOCHRON, socjolog, trener. Absolwentka Szkoły Trenerów STER.

Doświadczenie zdobywała pracując z różnorodnymi grupami, w obszarach: oświatowym, społecznym, biznesowym i samorządowym. Specjalizuje się w przeciwdziałaniu przemocy szkolnej, diagnozie potrzeb grupy, rozwijaniu zdrowych, asertywnych relacji i budowaniu więzi opartych na zaufaniu w grupie.

Na co dzień współpracuje z firmą szkoleniową Perspektywy s.c. oraz MNODN Kangur.

W projekcie TAMA koordynuje całość działań merytorycznych oraz zajmuje się szkoleniami dla dorosłych oraz warsztatami dla klas (SZBB, TAMA)

 

TOMASZ WOJCIECHOWSKI - założyciel i długoletni prezes Fundacji FALOCHRON, psycholog, trener rekomendowany przez PTP (II stopień), superwizor. Przewodniczący Sekcji Trenerskiej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Doświadczenie zdobywał realizując liczne programy rozwojowe i reparacyjne dla dzieci i młodzieży, pracując m.in. w Ośrodku Profilaktyki Edukacyjnej Kangur, Stowarzyszeniu RPP „Integracja”, w Fundacji FALOCHRON, prowadząc zajęcia dla studentów IPS UJ oraz realizując międzynarodowe projekty badawcze (“Strong”).

Na co dzień pracuje w firmie Perspektywy s.c. (www.szkolenia-perspektywy.pl) jako trener, specjalista w zakresie budowania i odbudowywania współpracy w zespołach, a także budowania kontaktu z klientem oraz jako superwizor w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie i w Fundacji FALOCHRON. Jest autorem programu i trenerem w Szkole Trenerów STER (www.szkolatrenerow-ster.pl) . Bloger NaTemat.pl.

W projekcie TAMA superwizuje działania trenerów oraz konsultuje decyzje merytoryczne.